Hur lång tid tar det att bygga ett hus? Skapa en tidsplan

En tidsplan påverkas av flera faktorer som exempelvis vilken kommun du bor i och självklart också på vilken typ av byggnad du ska bygga. När du har bestämt dig för hur din byggnad ska se ut och har skrivit ett kontrakt med oss påbörjas ditt projekt omedelbart. Vi tar fram ritningar och väljer du att få hjälp med bygglovet fyller vi i bygglovshandlingar såsom teknisk beskrivning, bygglovsansökan, situationsplan (kräver att vi får en nybyggnadskarta) kontrollplan och energiberäkning. Allt skickas digitalt för att få en snabb process där du också kan begära ändringar snabbt om det skulle vara aktuellt. Det tar cirka 4-6 dagar att få allt material för bygglovsansökan.

Bygglovsprocessen

Att få bygglovet behandlat kan ta olika lång tid beroende på handläggningstiden i den kommun som du bor i. Bygglovsenheten ska ge dig svar inom 10 veckor enligt Plan och ByggLagen (PBL). De kan dock förlänga tiden med ytterligare 10 veckor om så behövs. Ett bra bygglovsunderlag underlättar ofta bygglovsprocessen.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 27 §

27 § Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen kom in till nämnden. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas en gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Leverans

Mellby Home har normalt en leveranstid på 8-10 veckor från det att du fått ditt bygglov och skickat in ett avrop till oss. Grundläggningspaket kan levereras inom 2 veckor. I avropet bestämmer du en leveransvecka för din grund (om du beställt grundläggningspaket av oss) och en leveransvecka för din byggnad. Leveranstiden kan ibland bli längre beroende på periodvis extremt hög efterfrågan. Genom att avropa ditt hus eller fritidshus i god tid säkrar du att få din leverans i önskad tid.

Byggnation

Byggtiden för en bostadshus eller fritidshus beror så klart mycket på vilket leveranssätt du valt. Har du valt att få din byggnad monterad av oss går det snabbt. Ett enplanshus om ca 100 kvm tar mindre än en vecka för oss att montera klart utvändigt. Byggnaden blir vädertät på cirka 2 dagar.

Bygger du själv kan du räkna med att det för två personer tar cirka en vecka att utvändigt montera färdigt ett enplanshus  av denna storlek. Du kan räkna med ca 2-3 dagar till vädertätt skal.

Läs mer om våra leveranssätt.

Exempel på tidsåtgång efter att avtal signerats:

Enplanshus om ca 100 kvm: 10+9+1=20 veckor eller crka 5 månader efter att avtal signerats.

Inredning

När byggsatsen från oss är monterad är det dags för dig att färdigställa invändigt. Innerväggar ska sättas upp och ytskikten ska göras klara. El och vatten ska dras i väggarna och du ska kanske installera ett avluftningssystem. Hur lång tid detta tar beror naturligtvis på hur många rum ni ska ha och vilka material som väljs. Vill du ha hjälp med att göra en totalkalkyl av ditt hus så laddar du enkelt ner vår husbyggarkalkyl.

Vill du veta mer om leveranstider eller få hjälp med att planera ditt hus- eller garagebygge, tveka in att kontakta oss.

PlaneraPlanering