Vi garanterer den bedste pris, når du handler med os.

Ved køb af en bygning hos Mellby Home får du altid en godkendt bygning og en komplet leverance. Vi er desuden sikre på, at du får den bedste pris, når du handler med os.

Vi giver en prisgaranti på alle vores garager, huse og fritidshuse. Skulle du få et billigere tilbud på en tilsvarende leverance hos en anden leverandør, godtgør vi forskellen og giver dig desuden 10 % af forskellen i rabat. Du er velkommen til at benytte dig af vores hjælp til at sammenligne forskellige tilbud, så du ved, at du beslutter dig på basis af de rigtige oplysninger og sammenlignet med tilsvarende leverancer.

Mellby Homes prisgaranti

Den pris, vi opgiver for en garage, et hus eller et fritidshus, beregnes altid som en komplet leverance, der opfylder gældende love og krav. Vi opgiver desuden altid fragtudgifterne, hvis du ikke har fravalgt det, så du kan vide, at alt er medregnet. Der er mange aktører på markedet, og prisen på tilsyneladende ens produkter kan variere meget. Det er for en privatperson stort set umuligt at sammenligne forskellige tilbud, eftersom materialebeskrivelser og informationer om, hvad der er inkluderet, ofte er sparsomme. Vi vil gerne hjælpe dig med at sammenligne dine tilbud, så du kan beslutte dig på det rigtige grundlag. Derfor hjælper vi dig gerne med at foretage en prissammenligning. Får du en pris fra en konkurrerende leverandør (bloksystem, fagentrepriser eller byggemarked), som opfylder nedenstående krav, kan du sende materialet til os. Så hjælper vi dig med at vise, hvad der adskiller de forskellige tilbud, og hvilken pris der er den laveste. Med vores prisgaranti kan du være tryg i dit valg.

Prisgarantien forudsætter

  • At du kan fremvise et skriftligt tilbud med en detaljeret beskrivelse af leverancen fra en anden svensk leverandør til en lavere pris på en tilsvarende leverance i samme kvalitet, hvor bygningen opfylder gældende lov og krav.
  • Prisgarantien gælder for tilbud fra en anden leverandør, der er afgivet fra en måned før og en måned efter vores tilbudsdato.
  • Prisgarantien gælder ikke, efter aftalen er underskrevet.
  • Prisgarantien gælder ikke fragt.
  • Det tilbud, du sammenligner med, skal være et offentligt tilbud og må ikke indeholde personlige rabatter eller tilbud.