10 års garanti på din bygning

Mellby Home giver 10 års garanti på vores bygninger.

Det skal være trygt at købe garage, hus eller fritidshus. Vores materialer og vores konstruktion er så god, at vi giver 10 års garanti på alt, medmindre andet fremgår af materialebeskrivelsen for den konkrete bygning.

Garantien omfatter

Mellby Home giver 10 års garanti på leverede bygninger og de komponenter, der indgår i bygningen i henhold til materialebeskrivelsen. Garantien gælder for skader på styrke, funktion og rådskader. På grund af store variationer i klimaet indgår nedbrydning af farvelagene ikke i vores 10-års garanti. Garantiperioden regnes fra fakturadatoen. Faktura fremsendes som regel i forbindelse med leveringen.

Garantibetingelser

Garantien gælder ud fra følgende forudsætninger:

  • Bygningen opbevares, monteres og vedligeholdes i henhold til Mellby Homes anvisninger.
  • Krav i henhold til vores almindelige leveringsbetingelser AL 07/ALE 07 opfyldes.
  • Bygningen må ikke anvendes på en unormal måde, beskadiges, repareres eller ændres på forkert måde.
  • Eventuelle fejl og mangler skal anmeldes inden for en rimelig tid, efter de er opdaget eller burde være opdaget ved vedligeholdelse i henhold til Mellby Homes vedligeholdelsesinstruktioner.
  • Bygningen ikke beskadiges på grund af forkerte bygningsdele, som ikke indgår i vores leverance, som for eksempel forkert grundarbejde
  • Bygningen ikke udsættes for belastninger (sne), som overskrider angivelserne i materialebeskrivelsen for det bestilte byggeri.

Garantiforpligtelser

I henhold til garantien vil Mellby Home afhjælpe de fejl og mangler på bygningen, der er omfattet af garantien jævnfør ovenstående. Mellby Home afholder alle materiale- og arbejdsomkostninger til afhjælpning af eventuelle fejl og mangler. Eventuelle fejl og mangler afhjælpes af Mellby Home eller af en fagmand udpeget af Mellby Home, enten i form af reparation eller udskiftning af en fejlbehæftet komponent. Mellby Homes forpligtelser omfatter ikke skader på andet end den leverede bygning og komponenter, der udgør en del af leverancen, som beskrevet i den tilhørende materialebeskrivelse. Fejl, der dækkes af denne garanti, omfatter ikke forpligtelser, der fremgår af Mellby Homes vedligeholdelsesinstruktioner.

Reklamation

Eventuelle reklamationer skal fremsendes skriftligt til Mellby Home, så hurtigt som muligt efter fejlen eller manglen er konstateret. Større forsinkelser, der gør, at fejlen eller manglen forværres, medfører, at garantien bortfalder. Ved reklamation fremsendes billeder og beskrivelser af, hvad reklamationen vedrører, til: info.da@mellbyhome.com