10 vuoden takuu rakennuksellesi

Mellby Home myöntää rakennuksilleen 10 vuoden takuun.

Autotallin, omakoti-talon tal mökin ostaminen on turvallinen valinta. Materiaalimme ja rakenteemme ovat niin laadukkaita, että myönnämme kaikelle 10 vuoden takuun, ellei rakennuksen materiaalikuvauksessa toisin mainita.

Takuun kattavuus

Mellby Home myöntää10 vuoden takuun toimitetulle rakennukselle ja siihen kuuluville osille rakennuksen mukana tulevan materiaalikuvauksen mukaisesti. Takuu koskee kestävyyttä, toimintaa ja lahovaurioita. Suurten ilmastovaihteluiden takia 10 vuoden takuumme ei koske maalipintaa. Takuuaika lasketaan laskun päivämäärästä. Lasku lähetetään yleensä toimituksen yhteydessä.

Takuuehdot

Takuun voimassaolo edellyttää seuraavia:

  • Rakennusta säilytetään, se pystytetään ja sitä huolletaan Mellby Homen ohjeiden mukaisesti.
  • Yleisten toimitusehtojemme AL 07/ALE 07 mukaiset vaatimukset täyttyvät.
  • Rakennusta ei käytetä poikkeavalla tavalla, se ei ole joutunut ilkivallan kohteeksi tai sitä ei ole korjattu tai muutettu virheellisellä tavalla.
  • Mahdollisista vioista on ilmoitettava kohtuullisen ajan kuluessa niiden havaitsemisesta tai siitä, kun ne olisi pitänyt havaita Mellby Homen kunnossapito-ohjeiden mukaisten kunnossapitotoimien yhteydessä.
  • Rakennus ei ole vahingoittunut sellaisten viallisten rakennuksen osien vuoksi, jotka eivät sisälly toimitukseemme, kuten vääränlaisten perustustöiden takia.
  • Rakennus ei altistu kuormille (lumikuormat), jotka ylittävät tilatun rakennuksen materiaalikuvauksessa esitetyn kuormituksen.

Takuusitoumus

Takuu tarkoittaa, että Mellby Home korjaa rakennuksessa ilmenevän edellä mainitun takuun kattaman vian. Mellby Homen vastaa kaikista vian korjaamisesta aiheutuvista materiaali- ja työkustannuksista. Mahdolliset viat korjaa Mellby Home tai Mellby Homen nimeämä ammattilainen, joko korjaamalla tai vaihtamalla viallisen osan. Mellby Homen sitoumus kattaa vain toimitettua rakennusta ja toimitukseen sisältyviä osia koskevat viat rakennuksen mukana tulevan materiaalikuvauksen mukaisesti. Mellby Home kunnossapito-ohjeissa mainitut toimenpiteet eivät sisälly takuun kattamiin vikoihin.

Reklamaatio

Mahdollinen reklamaatio tehdään kirjallisesti Mellby Homelle mahdollisimman pian vian havaitsemisen jälkeen. Reklamaation pitkä viivästyminen, joka aiheuttaa vian laajenemisen, johtaa takuun raukeamiseen. Reklamaatiotapauksessa lähetä kuvat ja tiedot viasta osoitteeseen info.fi@mellbyhome.com