Marknadens bästa garantier

Med vårt flexibla och enkla byggsystem kan du designa och bygga det själv. Vi kan leverera din byggnad i byggsats (elementsystem) eller stomrest (färdigt utvändigt). Du väljer sen själv vilken interiör du vill ha. På så sätt kan du få det precis som du vill ha det, till bästa pris.

Hello Finland, Sweden calling

Det nordiska hantverket är något som kännetecknar både Sverige och Finland. Mellby Homes etablering hos er är ett efterlängtat steg som innebär att vi kan bibehålla samma höga kvalitet i både material och byggnadskonst.