Ingående material garage, villor och fritidshus

Ingående material är det som i slutänden avgör om en byggnad är dyr eller billig. Här kan du läsa om vad vi på Mellby Home inkluderar i våra leveranser.

Vi lämnar alltid offert på garage, villor och fritidshus i komplett byggsats som uppfyller gällande lagar och krav. Du kan alltid välja bort material eller göra tillval i din byggleverans.

Se vad som igår i våra garage, hus och fritidshus och vilka tillval som passar dig. Du kan vara känna dig trygg med att alla material och ingående produkter i våra byggnader är av högsta kvalitet och från ledande leverantörer.