Byggnormsgaranti

För att du som kund ska känna dig trygg med att din byggnad kommer att ha en lång livslängd och uppfyller gällande lagar och krav lämnar vi en skriftlig byggnormsgaranti.

Byggnormsgaranti = trygghet

Vi lämnar skriftlig byggnormsgaranti med alla våra villor, fritidshus garage och carportar. Med vår byggnormsgaranti vet du att du har köpt en riktig byggnad. Du kan känna dig trygg med att vi på Mellby Home tar ansvar för att din byggnad är rätt konstruerad och kommer att hålla länge.

Det ger vissa fördelar. Bland annat behöver du inte gå upp och skotta taket en snörik vinter. Eftersom vi garanterar att konstruktionskraven uppfylls så ska ditt tak hålla för en snölast som kan uppstå i ditt område. Det är bara en av fördelarna med att köpa en byggnad från Mellby Home.