Vaadi takuu ostaessasi autotallia

Autotallia rakennettaessa on tärkeää takistaa, etta autotalli on lakien ja vaatimusten mukainen, jotta rakennuksesta ei aiheudu ongelmia ja että sen käyttöika ei lyhene.

Autotallia tai autokatosta valitessa on tärkeää, että saat rakennuksen, joka täyttää asetetut vaatimukset. Vaatimukset on laadittu, jotta saat asiakkaana turvallisen rakennuksen, jonka käyttöiän voidaan odottaa olevan pitkä. Autotallia ostettaessa takuu on aivan yhtä tärkeä kuin autoa ostettaessa.

Sinun vastuusi

Autotalli on iso investointi, minkä vuoksi monet vertailevat eri toimittajien hintoja ja eri rakennustapoja. Elementtipaketti autotallitoimittajalta, paketti rakennustarvikeliikkeestä vai autotallin pystyttäminen irtopuutavarasta? Kysy aina itseltäsi seuraava kysymys: Onko tällä toimittajalla tarvittavat tiedot ja osaaminen?

Voiko esimerkiksi autotalli- tai autokatospaketin myyvä rakennustarvikeliike taata, että rakennus on lainmukainen? Ei, sillä tutkimukset osoittavat, että suurimpienkin rakennustarvikeliikkeiden myymistä paketeista puuttuu usein tärkeitä osia, jotta rakennus olisi lakisääteisten vaatimusten mukainen. Lisäksi perustustarjouksesta puuttuu usein melko paljon materiaalia, jolloin siihen on tehtävä kalliita lisäyksiä.

Jos pyydät rakennusalan ammattilaista rakentamaan autotallin irtopuutavarasta, voitko olla varma, että hän ammattilaisena voi vastata sen rakenteesta ja tietää, millainen autotallin tai autokatoksen tulee olla, jotta se täyttää uusimmat rakennuslainsäädännön vaatimukset? Luultavasti et.

Seuraukset

Jos ostat tai aiot rakentaa rakennuksen, joka ei täytä lakeja ja vaatimuksia, se voi aiheuttaa suuria ongelmia rakennusluvan hakemisvaiheessa. Silloin on myös suuri riski sille, että autotalli tai autokatos ei kestä, vaan romahtaa ja aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahinkoja. Kun vaadit takuun, vaadit samalla myös kestävän rakennuksen, joka toimii käytössäsi pitkään.

Kirjallinen takuu

Riittävän turvan varmistamiseen ostaessasi autotallin tai autokatoksen on vain yksi tapa. Tilaa rakennus toimittajalta, joka antaa kirjallisen takuun siitä, että rakennus on sovellettavien lakien ja määräysten mukainen.

Mellby Home myöntää tällaisen kirjallisen takuun. Takuisiin sisältyy kirjallinen takuun sille, että tilattu rakennus täyttää voimassa olevat vaatimukset sekä 10 vuoden takuu rakennukselle ja siihen sisältyville osille.

Lue lisää takuistamme