Kräv garantier när du köper hus eller garage!

När du ska bygga ett garage eller hus är det du som är byggherre och därmed ytterst ansvarig för att byggnaden uppfyller kraven enligt svensk bygglagstiftning. Ditt val av leverantör gör stor skillnad.

Att bygga en byggnad som uppfyller byggkraven i Sverige är inte så lätt som många kanske tror. Det beror inte enbart på att kraven är hårda utan kanske mer på att du som kund och byggherre är den som har det övergripande ansvaret. Oerhört få leverantörer tar helhetsansvar för byggnaden eftersom de inte hålls ansvariga för det.

Ditt ansvar

Att bygga är en stor investering varför många jämför pris från olika leverantörer och på olika sätt att bygga. Ska man köpa en byggsats från en leverantör, köpa ett paket från ett byggvaruhus eller bygga i lösvirke? En fråga som du alltid måste ställa dig är: ”Kan den här leverantören ha de kunskaper som krävs”? Det är nämligen ditt ansvar att ta reda på just det.

Konsekvenser

Att bryta mot svensk bygglagstiftning är ett brott. Om du fälls ger det dryga böter (sanktionsavgifter). En mer påtaglig risk är att garaget inte håller, att det rasar och orsakar sak- eller personskada. Din försäkring täcker varken garaget eller bilen däri om garaget rasar och det visar sig att det inte uppfyllde svensk bygglagstiftning.

Skriftliga garantier

Det finns bara ett sätt att få stöd i den ansvarsbörda som ligger på dig som kund. Beställ byggnaden av en leverantör som lämnar skriftliga garantier på att garaget uppfyller gällande lagar och regler.

Mellby Home AB lämnar sådana skriftliga garantier. Garantierna innefattar en skriftlig garanti på att garaget uppfyller gällande krav enligt BBR samt 10 års garanti på byggnaden och dess ingående produkter.

Läs mer om våra garantier

GarageGarantier