Anvisningar

Här hittar du anvisningar för att montera och underhålla din byggnad från Mellby Home. Har du några frågor är du alltid varmt välkommen att kontakta oss.


Underhållsplan

Här hittar du vårt underhållsplan. Följ denna för att din 10 årsgaranti ska gälla och för att behålla en välfungerande och vacker byggnad under många år.

Monteringsbeskrivning - Inledning och förberedelser

Starta ditt montage av din byggnad från Mellby Home. Beskrivning av förberedelser.

Monteringsanvisning - Väggblock

Monteringsanvisning för väggblock. Så reser du dina väggar och monterar samman för att bilda din byggnad.

Monteringsanvisning - Tillfällig vindstabilisering

Beskrivning för hur du vindstabiliserar din byggnad under montage.

Monteringsanvisning - Hammarband

Montering av hammarband vid stående panel

Monteringsanvisning - Knutar och skarvbrädor stående panel

Montage av knutar och skarvbrädor vid byggnad med stående panel.

Monteringsanvisning - Liggande panel

Så monterar du liggande panel på din byggnad. Innefattar hammarband, knutbrädor m.m. vid liggande panel

Monteringsanvisning - Takstolar

Montering och infästning av takstolar

Monteringsanvisning - Sadeltak

Beskrivning för montering av sadeltak

Monteringsanvisning - Pulpettak 8°

Beskrivning för montering av pulpettak 8°

Monteringsanvisning - Pulpettak 14°

Beskrivning för montering av pulpettak 14°

Monteringsanvisning - Ryggställt pulpettak

Beskrivning för montering av Ryggställt pulpettak

Monteringsanvisning - Valmat tak

Beskrivning för montering av Valmat tak

Monteringsanvisning - Råspont

Beskrivning för montage av råspont till ditt tak

Monteringsanvisning - Råspontluckor

Montageanvisning för råspontluckor till ditt tak

Monteringsanvisning - Takduk, läkt och betongtakpannor på råspont

Så monterar du takduk, läkt och Benders betongtakpannor på ditt råsponttak

Monteringsanvisning - Frihängande duktak, läkt och betongtakpannor

Montering av frihängande duktak, läkt och Benders betongtakpannor på din byggnad

Monteringsanvisning - Carport

Montering av carport. Monteringsanvisningen gäller för en carport eller där byggnaden har en öppen del i carportform