Anvisningar

Här hittar du anvisningar för att montera och underhålla din byggnad från Mellby Home. Har du några frågor är du alltid varmt välkommen att kontakta oss.


Underhållsplan

Här hittar du vårt underhållsplan. Följ denna för att din 10 årsgaranti ska gälla och för att behålla en välfungerande och vacker byggnad under många år.

Monteringsbeskrivning - Inledning och förberedelser

Starta ditt montage av din byggnad från Mellby Home. Beskrivning av förberedelser.

Monteringsanvisning - Väggblock

Monteringsanvisning för väggblock. Så reser du dina väggar och monterar samman för att bilda din byggnad.

Monteringsanvisning - Tillfällig vindstabilisering

Beskrivning för hur du vindstabiliserar din byggnad under montage.

Monteringsanvisning - Hammarband

Montering av hammarband vid stående panel

Monteringsanvisning - Knutar och skarvbrädor stående panel

Montage av knutar och skarvbrädor vid byggnad med stående panel.

Monteringsanvisning - Liggande panel

Så monterar du liggande panel på din byggnad. Innefattar hammarband, knutbrädor m.m. vid liggande panel

Monteringsanvisning - Takstolar

Montering och infästning av takstolar

Monteringsanvisning - Vindstabilisering oisolerad byggnad

Så monterar du vindstabiliseringskit för oisolerade byggnader

Monteringsanvisning 1,5-plan

Så monterar du 1,5-plansbyggnader.

Monteringsanvisning - 2-plansbyggnader

Så monterar du din 2-plansbyggnad

Monteringsanvisning - Sadeltak

Beskrivning för montering av sadeltak

Monteringsanvisning - Pulpettak 8°

Beskrivning för montering av pulpettak 8°

Monteringsanvisning - Pulpettak 14°

Beskrivning för montering av pulpettak 14°

Monteringsanvisning - Ryggställt pulpettak

Beskrivning för montering av Ryggställt pulpettak

Monteringsanvisning - Valmat tak

Beskrivning för montering av Valmat tak

Monteringsanvisning - Råspont

Beskrivning för montage av råspont till ditt tak

Monteringsanvisning - Råspontluckor

Montageanvisning för råspontluckor till ditt tak

Monteringsanvisning - Takduk, läkt och betongtakpannor på råspont

Så monterar du takduk, läkt och Benders betongtakpannor på ditt råsponttak

Monteringsanvisning - Frihängande duktak, läkt och betongtakpannor

Montering av frihängande duktak, läkt och Benders betongtakpannor på din byggnad

Monteringsanvisning - Plannja takavvattning

Så monterar du hängrännor och stuprör från Plannja

Monteringsanvisning - Carport

Montering av carport. Monteringsanvisningen gäller för en carport eller där byggnaden har en öppen del i carportform

Monteringsanvisning - Isolering, plast och ventilation garage/förråd

Så monterar du isolering, plast och ventilation i ditt garage eller förråd.

Monteringsanvisning - Isolering, plast och installationsskikt Hus

Så monterar du isolering, plast och installationsskikt för ditt hus

Monteringsanvisning - Portskena

Monteringsritning portskena för garageport för olika vägguppbyggnader

Så gjuter du betongplatta L400

Instruktionsfilm som beskriver markarbete och gjutning av betongplatta (platta på mark) L400 från Benders. Innehåller beskrivning för schakt, markarbete, utsättning av Grund L400 samt gjutning och urtag för garageport och dörrar.