Gavelspets

För att göra montaget enkelt och snabbt levereras våra gavelspetsar som skärmvägg. Du lyfter enkelt upp gavelspetsen och spikar fast på takstolen.

De bredare byggnaderna levereras med delad gavelspets för att du skall kunna hantera den för hand. Det gör att du slipper hyra in en kranbil för att lyfta gavelspetsen på plats. Bildexemplet på garaget nedan har gavelspets i 3 delar. Täckbräda/lock sätts över skarven som helt försvinner.

Gavelspetsarna på byggnader med saxtak och sadeltak med loft är förberedda för isolering.

Lucka i gavelspets/vindstrappa

För att kunna utnyttja råvinden på ditt hus, garage eller carport för förvaring har vi två olika lösningar. Du kan välja en lucka i gavelspets vilket är en bra lösning om du vill kunna stuva in långa saker på vinden alternativt kan du välja en vindstrappa.

vindstrappa garagevind