Hur lång tid tar det att bygga ett hus? Skapa en tidsplan

En tidsplan påverkas av flera faktorer som exempelvis vilken kommun du bor i och självklart också på vilken typ av byggnad du ska bygga. När du har bestämt dig för hur ditt hus eller fritidshus ska se ut och har skrivit ett kontrakt med oss påbörjas ditt projekt omedelbart. Vi tar fram ritningsunderlag på din byggnad och om du valt att få hjälp med bygglovshandlingarna så tar vi fram bygglovsritningar för bygglovet. Allt skickas digitalt för att få en snabb process där du också kan begära ändringar snabbt om det skulle vara aktuellt. Det tar cirka 4-6 veckor att få allt material för bygglovsansökan.

Bygglovsprocessen

Att få bygglovet behandlat kan ta olika lång tid beroende på handläggningstiden i den kommun som du bor i.  Ett bra bygglovsunderlag underlättar ofta bygglovsprocessen. Vi räknar med ca 10 veckors bygglovshandläggning men det kan ta både kortare och längre tid.

Leverans

Mellby Home har normalt en leveranstid på 8-10 veckor från det att du fått ditt bygglov och skickat in ett avrop till oss. Grundläggningspaket kan levereras inom 2 veckor. I avropet bestämmer du en leveransvecka för din grund (om du beställt grundläggningspaket av oss) och en leveransvecka för din byggnad. Leveranstiden kan ibland bli längre beroende på periodvis extremt hög efterfrågan eller om du har valt specialmaterial med längre leveranstid till oss. Genom att avropa ditt hus eller fritidshus i god tid säkrar du att få din leverans i önskad tid.

Byggnation

Byggtiden för en villa eller ett fritidshus beror så klart mycket på vilket leveranssätt du valt. Har du valt att få din byggnad monterad av oss går det snabbt. Ett enplanshus om ca 100 kvm tar mindre än en vecka för oss att montera klart utvändigt. Byggnaden blir vädertät på cirka 2 dagar.

Bygger du själv kan du räkna med att det för två personer tar cirka en vecka att utvändigt montera färdigt ett enplanshus  av denna storlek. Du kan räkna med ca 2-3 dagar till vädertätt skal.

Läs mer om våra leveranssätt.

Exempel på tidsåtgång efter att avtal signerats:

Enplanshus om ca 100 kvm: 10+9+1=20 veckor eller crka 5 månader efter att avtal signerats.

Inredning

När byggsatsen från oss är monterad är det dags för dig att färdigställa invändigt. Innerväggar ska sättas upp och ytskikten ska göras klara. El och vatten ska dras i väggarna och du ska kanske installera ett avluftningssystem. Hur lång tid detta tar beror naturligtvis på hur många rum ni ska ha och vilka material som väljs. Vill du ha hjälp med att göra en totalkalkyl så kontaktar du oss.

Vill du veta mer om leveranstider eller få hjälp med att planera ditt garagebygge, tveka in att kontakta oss.