Väggar – väggblock, regelstomme, panel och målning

Våra väggar tillika väggblock håller hög prefabgrad och därav får du en mycket snabb montering av våra garage, villor och fritidshus.

Alla väggar till våra monteringsfärdiga villor, fritidshus och garage levereras i färdiga moduler (normal bredd 1200 mm).

Väggarna är uppbyggda av:

 • Regelstomme
 • Luftningsläkt (viktigt för att ytterpanelen inte skall ruttna när du har en isolerad byggnad).
 • Isolering i vald tjocklek.
 • Panel och syllisolering mot grunden.
 • Dörrar och fönster är monterade i väggelementen från fabrik om ej annat har valts.
 • 12 mm spånskiva – löst levererad.
 • 13 mm gips – Löst levererad som ytskikt. (Enbart för våra hus)

Vi har flera val för uppbyggnad av vägg, i din materialbeskrivning som du får med din offert och avtal beskrivs den uppbyggnad som valts för just ditt projekt.

Regelstomme

Består av CE-märkt konstruktionsvirke, klass C18 eller högre. Klassningen betyder att reglarna har testats för hållfasthet och är ett mått på kvalitet.

Regelvirke bygga hus

Väggblocken levereras som standard för garage med 68×95 mm stomme och för hus och fritidshus med 145 mm stomme. Det gör att väggblocken är enkla att hantera. Efter att byggnaden har rests kan man väderskyddat regla på ytterligare för att uppnå önskad tjocklek för isolering. Extra reglar levereras löst. Vi har flera val på tjocklek av stomme. I din materialbeskrivning som medföljer din offert beskrivs det val som gjorts för din byggnad. Nedan följer några exempel på val som kan göras.

 

Fritidshus

 • 145 mm, u-värde färdig vägg 0,31.
 • 145+45 (190) mm, u-värde färdig vägg 0,213 .

Villor

 • 145+70 (215) mm, u-värde färdig vägg 0,192.
 • 145+70+70 (285) mm, u-värde färdig vägg 0,152.

Garage

 • 68×95 mm – standard för blocksystem garage.
 • 68×95+45×45 mm – tillval för blocksystem garage vid total isolering om 140 mm.
 • 68×145 mm – tillval för blocksystem garage.
 • 68×145+45×45 mm –  tillval för blocksystem garage vid total isolering om 190 mm.

För information om takisolering se Tak och Innertak.

Ytterpanel

All vår ytterpanel är av gran i virkeskvalitet G4-2 eller bättre för att garantera lång hållbarhet. Vi har flera val för ytterpanel. I din materialbeskrivning som medföljer din offert står beskrivet vilken panel som du har valt på din byggnad.

Lockläktpanel fasad kant

Övre läkt 21×45 mm och 22×145 mm underbräda.

Lockläkt fasad kant
Skiss Lockläkt fasad kant

Lockläktpanel hattprofil

Övre läkt 21×45 mm och 22×145 mm underbräda.

Lockläkt profilerad
Skiss lockläkt profilerad

Spårpanel med fasad kant

Panelbräda 22×145 mm med faskant (ca. 132 mm synlig), tillval. Kan monteras liggande eller stående. Vid liggande panel skickas panelen löst levererad och monteras på plats. Detta för att inte få fula skarvar vid varje väggblock som måste täckas med lister vilket ger stor risk för att fukt skall krypa in i skarvarna och orsaka röta.

Skiss Spårpanel fasad

Lockpanel – (endast för garage)

Över och underbräda i 22×95 mm.

Målning

Panelen kan du få omålad eller grundmålad. Om du köper ditt garage,  hus eller fritidshus grundmålat eller med Äkta Falu Rödfärg kan du vänta upp till sex månader med att färdigmåla din byggnad. Nedan ser du de alternativ för målning som vi erbjuder.

Omålat

Byggnaden levereras med omålad panel ger möjlighet till alternativa behandlingar av panel som inte finns med i vårt utbud.

Grundmålat enkelgarage

Grundmålat

All panel inklusive ändträ som är väderutsatt målas en gång före spikning med en gråvit Alkydgrundfärg. En vattenburen oljebaserad färg som har bra vidhäftning och ger en bra grund för efterföljande målning med akrylat- eller alkydfärger.

Dubbelgarage grundmålat

Äkta Falu Rödfärg

All panel inklusive ändträ målas en gång före spikning med äkta Falu rödfärg. Foder, vindskivor och andra kompletteringar levereras omålade.

Dubbelgarage Falurödfärg