Grund

En bra grund är en mycket viktig start. Vi erbjuder flera olika tjocklekar på plattan vilket gör att du kan välja den isolertjocklek som passar ditt användningsområde.

Grundläggningspaket

Mellby-home-grund

Grunden till din byggnad är viktig, den skall bära upp ditt garage, hus eller fritidshus i kanske 100 år. Med våra grundläggningspaket har vi gjort det ännu enklare att bygga.

Mellby Home erbjuder dig ett komplett grundläggningspaket där du själv kan välja den isolertjocklek som passar för ditt användande. Du får en grundplatta av högsta kvalitet som dessutom är enkel att sätta så att du, om du vill, själv kan gjuta din grund till din byggnad.

När du beställer ett grundläggningspaket från Mellby Home får du en komplett leverans till byggplatsen. Grundläggningspaketet levereras för sig och du väljer själv hur många veckor du vill ha mellan leverans av grundläggningspaketet och leverans av byggnaden. Då hinner du göra klart grunden innan byggnaden  levereras. Du kan även välja att vi gör markarbetet och gjuter din grund. I vårt ritsystem klickar du i “grundentreprenad” för att få pris inklusive mark och grundarbete. Du kan också ringa oss för att få pris för gjuten platta till din byggnad.

Våra olika grundläggningspaket

För garage och carport

Vi rekommenderar L400 med 10 cm sockel och fiberarmerat kantbalk. Denna grund ger en slät platta med 200 mm cellplast, u-värde 0,187 . Dessutom får du en kantmur som sticker upp 10 cm ovanför den släta plattan. På denna mur ställs väggblocken till garaget. Det medför att du får upp ytterpanelen från marken ytterligare 10 cm vilket ger ett gott skydd mot röta i ändträ. Dessutom ökar innertakshöjden med 10 cm. Detta är den absolut vanligaste grundläggningen för garage som vi levererar.

Bygga - grundläggningspaket från Mellby Home
I våra grundpaket ingår: sockelelementen, markisolering, armering och tillbehör.

För helt slät platta för garage och även carportar rekommenderar vi L300 med 200mm cellplast, u-värde 0,187.

Hus och fritidshus

L400 – 300 mm cellplast, u-värde 0,128. L400 är ett L-element för en isolerad platta på mark anpassad för villa. Det tjocka isoleringsskiktet passar utmärkt vid golvvärme då du minskar värmeläckage mot mark.

I våra grundpaket ingår

  • Sockelelementen
  • Markisolering
  • Armering
  • Tillbehör

OBS: Betong och golvvärme ingår ej i vår grund-leverans.

Bild på L400 grund med 300mm cellplast

L-element

Grunden byggs med sockelelement av EPS-cellplast med ett ytskikt av 13 mm fiberförstärkt betong. Den borstade ytan ger sockeln ett rustikt utseende och med 200 eller 300 mm markisolering får man en välisolerad platta anpassad för ditt användningsområde. Monteringen sker direkt på en avjämnad, dränerad och komprimerad markbädd. L-elementen fungerar som en färdig form vid gjutning av betongplattan.

 

Har du några frågor om pris eller vill ha tips och råd? Kontakta oss.