Fritidshus eller bostadshus – vad skiljer dem åt?

Vår äldre generations fritidshus byggdes ofta med en enklare standard.
De var sällan isolerade, inhyste oftast inget badrum och lämnades vintertid utan värme och underhåll.
Idag har allt fler ägare ekonomiskt utrymme för att rå om sitt fritidshus året runt, vilket bidrar till en högre standard likvärdigt med ett bostadshus.
Så vad skiljer dem egentligen åt?

Definitionen av ett fritidshus.

Hur regleras definitionen av ett fritidshus i lagen?
Bygglagstiftningen reglerar övergripande krav för uppförande av byggnader.
Det finns samtidigt inga kriterier för hur ofta eller hur mycket en byggnad får användas för att klassas som fritidshus.
Dessutom underlättas byggnationen av fritidshus på grund av ett antal undantag i plan- och bygglagstiftningen:

  • Tillgänglighetskrav
  • Bostadsutformning
  • Rumshöjd
  • Energihushållning
  • Bredbandsanslutning

Se länk från boverket.se för mer information:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/krav-pa-byggnadsverk-tomter-mm/byggnadsverk/fritidshus/

Ni bestämmer – oavsett byggnad.
Går ni i tankarna om att bygga fritidshus eller permanentbostad?
Oavsett byggnad kan ni i vårt ritprogram enkelt rita upp önskad planlösning, eller ändra på våra befintliga, för att uppfylla just ert behov. Självklart har ni också möjlighet att välja tjocklek på isolering oavsett om ni ska bygga fjällstuga eller sommarhus.
Våra säljare finns sedan alltid redo att vägleda er om det uppstår frågor längs med vägen.
Besök vårt ritprogram, släpp lös er fantasi och skapa ett hus som man vill vistas i året om!