Garagetips i villatidning strider mot boverkets regler

Många tidningar skriver om garage med syftet att sälja marknadsplatser till företag i garagebranschen. En del är tyvärr mindre seriösa än andra och fallerar i ansvaret att granska att texterna stämmer.

För att ge byggtips bör man ha kunskapen att kontrollera så att tipsen stämmer och inte sprider direkt felaktig information. I senaste numret av tidningen Villaliv1 finns ”Garageskolan del 1 av 3” att läsa. Denna artikel innehåller tyvärr en del oriktigheter och några av råden är direkt skadliga för din byggnad. Den moderna termen skulle kanske kunna vara ”alternativa fakta”.

Isolera gärna – men efter behov

Ett av tipsen är att inte snåla med tjocklek på väggstomme för att få plats med mer isolering. Vi tycker att du som läsare ska fråga dig varför du ska isolera mer än du behöver. Isolering kostar pengar så varför ta i mer än nödvändigt? Fundera istället på hur varmt du skall hålla i garaget och läs sedan våra tips om hur mycket isolering som bör användas.

Portarna i ett garage är stora köldbryggor vilket också begränsar effekten av hur mycket isolering du använder i din garagebyggnad. Att beakta portvalet i kombination av isolertjocklek är klokt och något du kan läsa mer om här.

Isolerat garage kräver uppvärmning

Nästa tips i Villaliv är att du inte behöver värma upp en isolerad byggnad om du bara gjort ett gediget jobb och inte bor i norr. Detta är faktiskt helt felaktigt och strider mot boverkets regler och svensk bygglagstiftning. En isolerad byggnad skall ha uppvärmning. Det krävs för att man inte skall få fuktutslag på insidan av fuktspärrar i tak och vägg. Du kommer alltid att få tillfällen i ett ouppvärmt isolerat garage där det är kallare invändigt än utvändigt. Vid dessa tillfällen kondenseras den fukt som finns i luften och bildar vattendroppar på utsidan av plasten (mot isoleringen och reglarna) som utgör fuktspärren och du får fukt i väggarna. Du kommer ganska snart att ha problem med röta och mögel.

Rikta ansvaret rätt – kräv garanti

Vidare skriver artikelförfattaren att den vanligaste missen vid nybyggnation av garage är att man bygger för litet. Det är inget vi som Sveriges största garageleverantör upplever. De flesta kunder är begränsade av kommunens krav på storlek på garaget och bygger så stort de får. Vanligare är istället missen att man först gjuter en platta och sedan försöker hitta en byggnad som passar till plattan vilket fördyrar projektet. Även att låta en snickare utan utbildning i konstruktion konstruera och bygga ett garage är en vanlig miss. Du som byggherre är den som är ansvarig för att byggnaden är riktigt konstruerad och uppfyller alla krav. Säkerställ därför att en utbildad konstruktör konstruerar byggnaden och kräv en skriftlig byggnormsgaranti av din leverantör, annars ligger allt ansvar på dig.

För oss är byggnormsgarantin en självklarhet – mer om den läser du här.

Har du funderingar på hur du skall bygga ditt garage och vill ha tips på vad du ska tänka på? Vänd dig till oss på Mellby Home så hjälper vi dig till en rätt anpassad och riktig byggnad som uppfyller alla krav enligt svensk bygglagstiftning.

1 Villaliv nr 2, mars 2017 s 46.

GarageGarantierIsoleringKonstruktion