Blocksystem – så undviker du att bli lurad

Tyvärr finns ingen vedertagen definition av begreppet blocksystem eller väggblock vilket medför att du som kund måste vara mycket uppmärksam på vad det är du får när du beställer i ”blocksystem” eller ”väggblock”. På Mellby Garage anser vi att ett blocksystem skall vara snabbt att montera och vi anpassar även blocken för att två man skall kunna lyfta och hantera blocken för en billig och smidig byggprocess. Vi definierar ett väggblock som ett färdigt block av en vägg som man sätter samman med andra block för att skapa en hel vägg.

Kompletta väggblock klara för montage

Våra väggblock är färdiga block av en vägg som oftast är 1,2 meter breda. Blocket består av färdig, ihopsatt regelstomme med vindduk, luftläkt och panel påspikad. Fönster och dörrar kan väljas monterade i blocken. Plåtar till fönster och dörrar är i så fall också monterade liksom yttre foder och smyg. Har du valt till isolering kan du även välja att få den monterad i blocken och fuktspärren (plastduk) fastsatt. Innerväggsbeklädnad i form av skivor kommer löst levererade för att du skall komma åt att skruva samman blocken med varandra. Detta är vad vi anser vara ett riktigt väggblock. Det är klart för att ställa mot grunden, skruva fast och sen montera nästa block mot det förra. Dessa block ger en kort montagetid, du får snabbt din byggnad vädersäkrad. Anlitar du en snickare som monterar byggnaden blir det dessutom billigare eftersom du får ett snabbt montage.

Bilden visar en sprängskiss på ett Mellbygarage i byggsats (blocksystem). På bilden ser du tydligt de kompletta väggblocken som levereras till dig. Bilden visar oisolerat utförande men väljer du ett isolerat garage kan du få isolering och fuktspärr (plastduk) monterat i blocken.

Granska produkten när du jämför

Om du ska jämföra vår leverans med andra leverantörer gäller det att noga undersöka vad det är du jämför med. Flera leverantörer kallar sin leverans för ”väggblock” när det inte är mer än några panelbrädor spikade på horisontell regel. En sådan produkt kräver naturligtvis långt mycket längre montagetid. Ska du använda dig av en snickare för att sätta upp garaget blir montaget dessutom mycket mer kostsamt än om du bygger med ett riktigt blocksystem.

Tips för att undvika att bli lurad

För att du skall kunnna förstå vilken sorts leverans du fått pris på , var noga med att ställa följande frågor:

  • Är allt material med för att få en färdig byggnad eller måste något kompletteras?
  • Är alla reglar monterade i väggblocket?
  • Är syllbrädan monterad i blocket eller måste den monteras i lösvirke?
  • Finns luftläkt bakom ytterpanelen så att garaget kan isoleras i framtiden?
  • Är fönster och dörrar monterade i blocken?
  • Är bleck till fönster och dörrar monterade i blocken?
  • Är allt material för en godkänd vindstabilisering med och vad är det för material?

Observera! Svarar leverantören att deras ”väggblock” är vindstabiliserande eller att vindstabilisering ej behövs, välj bort den leverantören. Det krävs alltid vindstabiliseringssystem för att ta hand om de stora laster som en storm orsakar. Ett riktigt konstruerat vindstabiliseringssystem måste ha en kraftig förankring i betongplattan. Finns inget godkänt vindstabiliseringssystem strider det mot konstruktionsreglerna i svensk bygglagstiftning och byggnaden är i så fall farlig.

Om du frågar på ett isolerat garage

  • Är isoleringen monterad i blocken?
  • Om inte, fråga om extra stående reglar krävs för att kunna montera isoleringen?
  • Är allt skivmaterial till innervägg och innertak med i leveransen?”

Ta gärna vår hjälp

Om du skulle få en offert som ser billigare ut än vår, ta då vår hjälp med att jämföra erbjudandena. Vi går då igenom byggsystemet och ingående material och listar det material som saknas samt vad som skiljer de båda erbjudandena. Då kan du ta ditt beslut utifrån rätt information.

blocksystemGarage