Så ökar ni användandet av era radgarage

Många bostadsrättsföreningar har problem med att deras radgarage endast används som förråd och att bilarna istället står på gästparkeringarna eller ute på gatan. Det skapar sämre tillgänglighet och kan bli ett irritationsmoment. Orsaken är ofta att garage och portar är omoderna och opraktiska – något som vi kan hjälpa er att få ordning på.

Gamla radgarage är för små för dagens bilar

Många av de oerhörda mängder radgarage som byggdes under 70- och 80-talet har en platsbredd på 2,5 meter. En garageplats med de måtten är idag för liten och det blir besvärligt att rymma en modern bil. I dessa gamla garage sitter dessutom oftast portar med endast 2,3 m i öppningsbredd vilket är i minsta laget. De flesta bilar behöver rentav fälla in backspeglarna för att ens komma in i sitt garage.

Byte av port kan ge små förbättringar

Om garagelängan har garageportar från samma tidsepok består de oftast av gamla vipportar. De modellerna är extra skrymmande på grund av en öppningsmekanism med stålarmar som sticker in i portöppningen och stjäl plats av öppningsbredden. Om man byter till en modern vipport eller en takskjutport kan man vinna viktiga centimeter och underlätta inkörningen något.

Bygg moderna radgarage med bättre platsbredd

Mellby Home får ofta i uppdrag att byta ut gamla radgarage och bygga nytt. Vi hjälper då till med hela projektet från att projektera och planera området så att man får ut maximalt antal garageplatser med rätt bredd. I dagsläget rekommenderar vi en minsta platsbredd på 2,7 meter men bygger även garagelängor som har platsbredd på 3 meter eller mer.

Portmotorer ökar användandet av garagen

Bygger man ett nytt radgarage är inte kostnaden för att sätta in portöppnare så stor. Då kan du med en fjärrkontroll öppna och stänga garageporten. En portöppnare har flera fördelar och vi har många exempel på hur vi hjälpt föreningar, samfälligheter och fastighetsägare att öka användandet av garagen genom att sätta in portöppnare.

Skriv en tydlig garagepolicy

Att i villkoren för garagen ange hur dessa ska användas och inte användas är en viktig punkt som en del missar. Här kan man formulera en garagepolicy som skall följas för att man inte ska få garage fyllda med möbler och kartonger istället för områdets bilar. Tydliga riktlinjer och möjlighet att dra in garageplatsen vid misskötsel kan också bidra till att fler bilar kommer in i garagen.

Vill ni få tips och råd hur ni kan öka användandet av era radgarage? Ring oss gärna så berättar vi mer.

GarageportarGarageportmotorRadgarage