Garagebyggarguiden – anpassa ditt garage

Här kan du steg för steg gå igenom hur du lämpligast anpassar ditt garage från Mellby Home för just dina behov och förutsättningar.

Guiden fungerar som en ”checklista” som tar upp de frågor som aktualiseras vid ditt garagebygge. Har du några frågor eller vill ha tips och råd om vad som går att anpassa? Kontakta oss så hjälper vi dig.

1. Storlek och funktion

Tänk igenom vilka funktioner ditt garage skall ha, hur många bilar du ska ha plats för och vad du behöver förvaringsplats för. Finns det behov av förrådsutrymme och/eller hobbyutrymme? Passa på att anpassa utrymme att förvara utemöbler, cyklar, verktyg m.m.

Se vår utrymmesguide

2. Oisolerat eller isolerat?

Ett oisolerat garage är enligt vissa experter det bästa för bilen men ett isolerat och uppvärmt garage ökar naturligtvis komforten för bilförare och passagerare. Framför allt kan ett isolerat garage användas till andra aktiviteter.

Man kan mycket väl bygga ett oisolerat garage och isolera det senare, vid behov. Det är enkelt eftersom de oisolerade väggarna är försedda med vindskydd och luftäkt. Portar, gångdörrar och fönster är alltid isolerade. Ett isolerat Mellby Home-garage kan väljas i flera olika isolertjocklekar.

Vid isolerat utförande kan väggarna väljas färdigisolerade med invändig beklädnadsskiva löst levererad. Ett isolerat garage skall vara uppvärmt. Läs mer om hur mycket isolering du behöver.

3. Anpassa utseende och takutformning

För ett bra helhetsintryck bör garaget anpassas till husets karaktär, t.ex. fasadmaterial, taklutning mm.

Här kan ni se de olika takkonstruktioner vi har

4. Rätt höjd på garaget

Vad har du för höjd på bilar och annat som du vill få in i ditt garage? Behöver du en högre invändig höjd för någon hobby?

Mellby Home erbjuder ett stort urval av innertakshöjder. Läs mer om våra vägghöjder och innertakshöjder. Den vanligaste innertakshöjden är 2,33 meter (vägghöjd 2,23m på 10 cm Sockel). Då har du också plats för en port med 2,125 m höjd. Detta räcker för många men för dig som vill kunna meka i garaget och skanske ha en pelarlyft eller liknande har vi också lösningar. Kontakta oss så hjälper vi dig att få rätt lösning.

5. Välj leveranssätt

Du kan välja att få ditt garage levererat i lösvirke, blocksystem eller monterat och klart. Välj det byggsystem som passar dig och tänk på att det skiljer mycket i tid på att spika i lösvirke eller att bygga i riktigt blocksystem. Vårt blocksystem som håller den högsta färdiggraden på marknaden tar ca 1/3 av tiden det tar att bygga med lösvirke.

För dig som vill ha en helhetslösning kan vi göra hela projektet med markarbete, betongplatta och montage. Läs mer om våra byggystem

6. Grundläggning

Det vanligaste är att grundlägga på en platsgjuten betongplatta, men om tomten är kuperad kan det bli nödvändigt med stödmur. Vi kan också erbjuda kompletta grundläggningspaket till samtliga våra garage.
Planera för el, ev. vatten och avlopp. Man kan ha avlopp i garaget men kontrollera med din kommun om vilka regler som gäller för avlopp i garaget. Det har nämligen blivit allt svårare att få tillstånd att ha avlopp i garaget

7. Placering på tomten

Inom planlagt område anger planen i regel vilken del av tomten som är byggbar. Enklast är att bygga garaget fristående, men under vissa förutsättningar kan garaget byggas ihop med befintlig byggnad. Med grannes tillstånd kan du bygga närmare tomtgräns än 4,5 m eller t o m i själva tomtgränsen, om du bara tar hänsyn till takutsprånget. I vissa fall kan du gå ihop med din granne och bygga ett gemensamt garage över er tomtgräns (i detta fall kan det bli aktuellt med brandvägg etc.). Du får i regel inte bygga närmare gatan än 6,0 m, vilket ger en biluppställningsplats och bättre sikt. I vissa fall kräver myndigheterna brandklassning av ditt garage t ex om garaget står närmare tomtgräns än 4,5 m eller den del av garaget som står närmare än 8,0 m från bostadshuset.

Tänk på att du även kan ”möblera” tomten med garaget så att du får en skyddad uteplats. Fråga kommunens byggnadskontor vad som gäller för din fastighet och om dina önskemål kan tillgodoses. Ett sådant samtal kan spara tid i samband med bygglovsansökan. Vissa lättnader i bygglovsplikten kan finnas, detta gäller om din tomt/fastighet ligger utanför samlad bebyggelse och detaljplanerat område.

GarageGarageportargrundlaggningIsoleringplaceringtakUtrymme