Bästa leveranstiden på hus och garage

Tack vare stabila och långsiktiga samarbeten med duktiga lokala leverantörer av byggmaterial samt en unik digitaliserad process kan vi hålla de kortaste leveranstiderna i branschen.

Mellby Home har de senaste 2 åren hållit en genomsnittlig leveranstid på 5 v för garagebyggnader och 10 veckor för hus och fritidshus. Det är en enorm skillnad mot många av våra kollegor i branschen, vilket är en av de faktorer som har bidragit till att så många väljer oss som leverantör. Att leveranstiderna gäller för byggnader som kunden själv har specificerat och inte färdiga modeller gör det än mer anmärkningsvärt.

Hur kan vi då hålla så korta leveranstider?

Vi jobbar med stora lokala leverantörer och bygger långsiktiga samarbeten. Det gör att vi förstår varandras affärer och tillsammans kan skapa rutiner som bidrar till låga priser och trygga leveranser.

Vi är ett av de mest digitaliserade byggföretagen med egenutvecklat ritsytem där vi eller våra kunder kan rita byggnader och få pris direkt. Systemet genererar sedan allt från ritningar, bygglovshandlingar, beställningar och tillverkningsordrar. En sådan digital process gör att det inte bara är leveransen som går snabbt utan hela processen.

Faktaruta:

Våra 5 viktigaste fördelar enligt våra kunder:

· Hög kvalitet

· Bra pris

· Korta leveranstider

· Kunden kan rita och designa egen byggnad (inga fasta modeller)

· Snabb och smidig process