Mellby Hus och Mellby Garage blir internationellt franchisekoncept genom Mellby Home

Med ett byggsystem som gör det möjligt att skapa byggsatser av dina hus- och garagedrömmar och med en digital process har familjeföretaget växt kraftigt på den svenska marknaden. Med målsättningen att bli världens bästa koncept för att bygga hus och garage lanseras nu Mellby Home som ett internationellt franchisekoncept.

Mellby Garage och Mellby Hus är två varumärken från samma företag. Mellby Garage AB har levererat byggsatser för garage och hus från fabriken i Västergötland sedan 1957. Bolaget har de senaste 10 åren haft ett starkt fokus på digital utveckling för att skapa kundnytta. 2021 lanserades iArchitect, världens just nu mest kraftfulla ritsystem för att rita och ge pris för träbyggnader i blocksystem.

-Vi ville att kunderna skulle kunna rita sina egna hus och byggnader i systemet precis som de vill ha det och sedan få pris direkt i systemet, säger Fredrik Sahlberg, VD och delägare av Mellby Garage & Mellby Hus.

Genom iArchitect kan kunden vara sin egen arkitekt och skapa en unik byggnad som är anpassad efter dennes önskemål.

– Vi bygger i Lego medan andra bygger i Duplo, fortsätter Fredrik.

Genom att skapa många olika varianter av väggblock som är 1,2 m breda och kombinera dem med olika taklösningar m.m. så kan du skapa flera miljoner varianter av byggnader. Traditionellt byggs exempelvis många hus med så kallade storblock men då kan du som kund inte ändra så mycket eftersom du då måste konstruera om hela blocket, vilket blir dyrt.

Mellby Garage AB har växt kraftigt under de senaste åren och omsätter i dag 86 miljoner kronor med mål om över 100 miljoner år 2022. Vi har fått en hel del förfrågningar från grannländer men även från kunder längre bort. Därför har vi lanserat ett franchisekoncept där vi skapar säljande och tillverkande enheter i andra länder.

– Varje franchisetagare är lokalt förankrad och expert inom sitt geografiska område men vi jobbar gemensamt med gemensamma processer och stärker varandra med utveckling, säger Fredrik.

Det internationella varumärket är Mellby Home vilket rymmer båda tidigare produktgrupperna hus och garage.

– Vi har nu lanserat Mellby Home i Sverige, Finland och Danmark och kommer att fortsätta med minst ett land per år, meddelar Fredrik.