Attefallsgarage från Mellby Home

När Johan Svensson och hans familj skulle bygga garage sökte de en tillverkare som kunde leva upp till deras förväntningar. Ett bygglovsfritt Attefallsgarage blev lösningen.

Familjens krav var att garaget skulle rymma en bil samt ha inredning i garaget som skapade förvaring för det mest nödvändiga. Garaget behövde också byggas inom ramen för kravet på Attefallshus, vilket inte får överstiga 25 kvadratmeter.

När familjen beviljats startbesked från Boverket för att bygga garage kontaktade Johan flera garagetillverkare för att se vem som bäst kunde motsvara deras förväntningar och de krav de hade för sitt garage. När Johan kom i kontakt med Mellby Garage (numera Mellby Home) kände han direkt att det var rätt leverantör för hans bygge.

“Mellby Garage (numera Mellby Home) bemötte mig på ett seriöst och trevligt sätt. De höll mig väl underrättad i beställnings- och leveransprocessen. Att de sedan var ett prisvärt alternativ i kombination med god kvalitet gjorde mitt beslut ännu lättare”, säger Johan.

Familjen är nöjd att det varit en sådan smidig process att bygga garage, och de rekommenderar varmt Mellby Garage (numera Mellby Home) till andra.

 

AttefallsgarageGarageintervjuSadeltak