Blomsteräng istället för gräsmatta

Vackert, billigt, enkelt och bra för fjärilar och bin!

När du bygger ett nytt hus har du möjlighet att skapa din drömträdgård. De flesta tänker direkt på en kortklippt gräsmatta med väl anordnade rabatter. Men det finns det som är både vackert, bra för våra pollinerare och som dessutom är både billigare och ger mindre arbete. En sommaräng!

Trädgård – arbete och kostnad

Att anlägga en trädgård varierar mycket i kostnad beroende på yta och vilka växter du väljer. Du behöver ett bra underlag och matjord. Därefter kan du så eller rulla ut gräs, göra stenläggningar, sätta buskar och så rabatter. Det brukar kosta för att få en vacker trädgård. Dessutom kan det bli mycket att underhålla.

Trädgården påverkar

Det varnas för hur våra trädgårdar påverkar våra insekter och djur. Igelkottar som skadas av robotklippare, pollinerare som minskar och ängsväxter har blivit mer sällsynta i vårt moderna jordbrukslandskap. Endast 1% av våra ängsmarker återstår enligt Naturskyddsföreningen. Skapa en blomsteräng i din trädgård. Du kan anlägga blomsteräng i stället för gräsmatta på hela eller delar av tomten. Vi ser även exempel där man planterat en blomsteräng i rabatter och slipper mycket av arbetet med att rensa ogräs.

 

Billigt att anlägga och lite underhåll

En blomsteräng anläggs utan att du behöver matjord. Jorden ska vara näringsfattig för att ängsväxter ska trivas. Du bör ha lite tålamod eftersom en blomsteräng kan ta några år innan den är helt etablerad. Ängen behöver väldigt lite underhåll. Du får absolut inte göda den då den vill ha näringsfattig jord. För att få en fin äng ska den slås en gång/år på sensommaren eller hösten när växterna blommat över, vanligtvis mellan mitten av juli fram till slutet av augusti. Slå din äng med lie eller slotterbalk. Använd helst inte trimmer med nylontråd då nylonsnöret sliter av och trasar sönder strået som då inte kan tas bort. Se till att ta bort höet som kan användas som foder till hästar eller kaniner.

Många fördelar med äng

Ängen blommar under hela sommaren och ger en varierande färgrik miljö. Att kunna plocka en sommarbukett utanför huset är en härlig upplevelse. Ängen är inte bara vacker och lätt att underhålla den gynnar även den biologiska mångfalden. Många ängsblommor lockar till sig fjärilar humlor och bin. Flera av dessa pollinerande insekter har blivit allt mer sällsynta och behöver den naturliga miljö de trivs bäst i. Det är samma insekter som hjälper till att pollinera våra fruktträd och trädgårdsväxter. Många ängsväxter är på väg att bli ovanliga eller rent av utrotningshotade. Din blomsteräng kan bli en del av räddningen!

 

Hjälp från expert

För att få hjälp med fakta till denna artikel vände vi oss till Pratensis som är specialiserade på produktion och försäljning av svenska ängsfröblandningar och har förärats med flera priser för sitt arbete. Här är deras svar på varför man ska anlägga en äng:

  • Enkel skötsel – Anlägg en blomsteräng i stället för gräsmatta i en del av trädgården och minska arbetet med gräsklippning! Gör en blomsteräng i stället för en blomrabatt och slipp ogräsrensningen! Låt en del av trädgården bli en vild och naturlik trädgård. Den anlagda ängen ger med tiden en rik och fin blomning under lång tid av året med ett minimum av arbetsinsats.
  • Vacker – Ängen blommar under hela sommaren och ger en varierande och färgrik miljö. Det är härligt att kunna plocka en bukett ängsblommor utanför köksfönstret.
  • Skapa naturliga biotoper – Många ängsväxter är på väg att bli ovanliga eller är rent av utrotningshotade. Anlagda naturmiljöer kan bli en räddning för en del av ängsväxterna.
  • Gynna den biologiska mångfalden – Många ängsblommor lockar till sig fjärilar, humlor och bin och ger föda och livsrum för ännu flera olika djurgrupper.

För fler tips om hur du ska anlägga en äng och för att beställa Svenska ängsfröer och plantor, besök pratensis.se.