Brandskydd för garage – vad gäller?

När du ska bygga garage kan placeringen av byggnaden påverka om du behöver brandskydd eller ej. Här följer en redogörelse av de regler som gäller för brandklassning och för att du skall få ett säkert garage.

När behövs brandskydd?

För att hindra spridning av brand mellan byggnader finns i bygglagstiftningen ett regelverk för hur du skall brandskydda dina byggnader. En enkel regel är att om ditt garage hamnar närmare bostadshuset än åtta meter måste du ha brandskydd. Kravet gäller vägg som vetter mot annan byggnad. Det räcker med att en av väggarna är brandskyddad. Uppfyller ditt hus gällande brandklass behöver alltså inte garaget brandklassas. Uppgifter om brandklassning av ditt hus ska din husleverantör kunna redovisa för.

 

Byggnadsdels brandklassning

Det finns olika brandklasser för brandskydd mellan två byggnader. Vanligast är EI30 och EI60. EI30 är den klass som skall uppfyllas för garage och småhus med max 3 plan.

EI står för täthet och isolering, 30 står för antal minuter byggnadsdelen skall stå emot brand. (Krav på bärighet betecknas REI, gäller endast för våningen under en bostad som i fallet med våra garage med övervåning.)

Bild från Träguiden.se.

Skydd mot brandspridning

Ju närmare de två byggnaderna står varandra desto högre blir kraven för brandskydd.

Här följer en faktaruta med avstånd mellan byggnader med max 2 våningar och krav på skydd på en av väggarna:

Avstånd mellan byggnaderKrav
0-1,9 meterEI 30 i en av väggarna

Oklassade fönster: Inga

Dörrar: EI 30

2-4,9 meterEI 30 i en av väggarna

Oklassade fönster: Max 1 m²

Dörrar: EI 30

5-6,9 meterEI 30 i en av väggarna

Oklassade fönster: Max 4 m²

Dörrar: Utan brandteknisk klass

7-7,9 meterEI 30 i en av väggarna

Oklassade fönster: Obegränsat

Dörrar: Utan brandteknisk klass

8 meter eller merInget krav på brandklassning


Avståndet räknas vinkelrätt ut från vägg och 45° ut från hörn.

Om intilliggande byggnad har mer än 2 våningar skall taket på garaget uppfylla REI 60.

 

Övriga krav på brandsäkerhet

Invändiga tak- och väggytor skall ha ytskikt som ej är lättantändliga, lägst brandteknisk klass -s2,d0 vilket uppfylls av träpanel, spånskiva, gipsskiva.

Yttertaket skall ej antändas vid brand i intilliggande byggnader, som lägst skall taktäckningen ha klass BROOF (t2) vilket uppfylls av betongpannor och plåttak samt viss typ av ytpapp som uppfyller kravet. Elkablar som används skall som lägst ha märkning ECA (gäller ej inkommande kabel).

 

Utrymning

För garage i markplan räcker porten som enda utrymningsväg.

För lägenhet krävs 2 utrymningsvägar med minst 5 m avstånd. Som andra utrymningsväg kan fönster användas med min öppning h+b=1,5m.

 

Hur bygger du brandklassat?

Många tror att dubbelt gips på väggarna är det enda sättet att uppnå brandklassning av vägg. Detta stämmer dock inte, det finns många olika sätt att kombinera material så att du får ett brandklassat garage och ändå enkelt kan hänga upp saker på väggarna. Det är kombinationen av ytterpanel och innerpanel samt tjocklek och typ av isolering som avgör branklassningen. Som exempel konstruerar vi våra isolerade garage med: 12 mm spånskiva, minst 95 mm isolering av glasull och 22 mm ytterpanel av trä. Denna konstruktion uppfyller brandklass EI30.

 

Mellby Garage är ett tryggt val

Som kund hos Mellby Garage kan du vara trygg med att vi alltid konstruerar ditt garage för att uppfylla gällande lagkrav för brandskydd när du uppger avstånd mellan byggnaderna och eventuellt krav på brandklassning från din kommun. Det ingår i vårt ansvarstagande i och med att vi lämnar skriftlig byggnormsgaranti som garanterar att din byggnad uppfyller alla gällande krav enligt svensk bygglagstiftning.

 

Har du frågor angående brandklassning och brandskydd för ditt garage är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

BrandskyddGaragetillverkning