Fristående garage eller garage i huset – vad passar dig?

Att bygga garage till ditt hus innebär många möjligheter och många val. Att bygga samman garaget med huset eller ha det fristående är ett av dem. Här listar vi några för-och nackdelar med alternativen.

Somliga vill ha ett fristående garage som ligger en bit ifrån bostadshuset där mekande och hobby inte stör. Andra vill ha möjligheten att gå direkt till garaget och sätta sig i bilen utan att behöva gå ut. Att sätta en plan för ditt garage handlar om att ta reda på hur du vill använda garaget och vilka möjligheter du har på tomten.

Fristående garage

Att bygga ett fristående garage eller carport till huset är den vanligaste lösningen. Det finns många olika anledningar till att det. En del tycker helt enkelt att det är snyggare med ett fristående garage eller carport, men kostnadsfrågan kan också ha betydelse. Det är inte ovanligt att man först bygger huset och efter några år kompletterar med ett garage. Dock är det i slutändan oftast billigare att bygga garaget eller carporten samtidigt som huset då grundläggning och liknande ändå behöver göras och maskinerna finns på plats.

Kom ihåg brandreglerna

Det finns naturligtvis fördelar med både sammanbyggda och fristående garage. Att ha garaget separerat från huset tillåter att man kan meka med bilen eller använda garaget som verkstad utan få in oljudet i huset och störa familjen. Du kan också bygga ett förråd ihop med garaget och på så sätt få mer förvaringsyta. Tänk dock på att om du lägger garaget eller en carport närmare mindre än åtta meter från närmsta hus måste byggnaden brandklassas. Brandklassning läser du mer om här.

Garage i huset

Att planera in garaget i huset kan vara smidigt ur flera aspekter. Du kan gå direkt in till garaget och sätta dig i en varm och torr bil utan att behöva gå ut. När du packar bilen inför långresan är det också praktiskt att kunna bära packningen direkt ut i bilen. Likaså att lyfta in barnen utan att de först har gått i slask på väg till bilen.

Bygger du garage i huset ska du ha brandskydd mellan bostadsdel och garage. Brandklassen som ska uppnås är EI30 mellan de två verksamhetsklasserna. Läs mer om brandklass EI 30.

Tomtens förutsättningar

Något som spelar stor roll för hur man väljer att planera garage vid husbyggnation är tomtens utformning. Att planera för skyddad bilförvaring, hobby och förvaring handlar mycket om att se på vilka möjligheter som finns på den tomt som ni ska bygga på. Vill ni ha hjälp med att planera garage eller carport vid husbyggnation så hjälper vi er gärna. Både som Sveriges största garageleverantör och som husbyggare.  Välkommen att mejla eller ringa oss på 0322-418 00!

BrandskyddGaragePlanering