Rätt virke till garaget

När man bygger ett garage vill man veta att det kommer att hålla länge. En förutsättning är att välja virke av bra kvalitet, vilket gäller såväl regelvirke som panel. Den svåra frågan är hur du som garageköpare skall veta att du får bra virke.

Kvalitet på virke är en komplex fråga och det finns en hel del benämningar som egentligen inte har någon betydelse. Ett vanligt uttryck är Norrlandsvirke. Benämningen är dock i sig väldigt diffus och står inte för någon kvalitetsklassning.

Kvalitet inte bara en regionsfråga

Norrlandsregionen är en stor leverantör av virke och mycket av det håller hög kvalitet. Men att fråga efter Norrlandsvirke garanterar dig inte en hög virkeskvalitet. Om man ser till Norrland som område så täcker det nästan halva Sveriges yta. Det går därför inte generalisera och säga att norrländskt virke är bättre eller sämre än virke från andra områden i Sverige. Är det vuxet vid norrlandskusten på en åker kan det vara mer frodvuxet (d.v.s. snabbt vuxet) än ett träd som stått i en skog i Värmland. Är det vuxet vid fjällen så kan kvisten ofta vara svart/död medan en gran från småländska höglandet kan ha en friskare och finare kvist. Ofta är virket som vuxit upp mot fjällen utsatta för vindpåverkan vilket kan ge kådlåpor och/eller spänningar i fibrerna som då vuxit snett. Dessa spänningar släpps loss när man sågar itu stocken och ger ett virke som vrider sig. Virkeskvaliteten skiljer sig alltså rejält åt i Norrland precis som i andra regioner i Sverige.

Torkningen påverkar virkeskvalitet

Själva processen i sågverket påverkar i hög grad virkets kvalitet. Det som ger störst påverkan är hur man torkar virket. Torkar man det för snabbt eller för hårt blir virket vridet och framför allt så stängs porerna på virket. Det medför att färgen inte går in på samma sätt när det målas jämfört med om porerna är öppna. För att även utnyttja porernas öppenhet så bör man måla virket inom en vecka efter man har sågat itu det, något vi alltid gör med vårt grundmålade virke. Då tränger färgen in bättre i virket och ger ett bättre skydd.

Fråga efter klassat virke

För att veta att du får virke av bra kvalitet gäller det att kontrollera vilken kvalitetsklass som levereras. Virket sorteras oftast enligt standarden för utseendesortering, SS-EN 1611-1. Kvaliteten hos virke kan specificeras med ett antal parametrar. Parametrarna bedöms vid visuell sortering, d.v.s. utseendesortering. Sådan görs vanligen vid sågverken.

Exempel på parametrar som synas:

Kvistar – Sprickor – Vankant

Kådlåpor – Barkdrag – Lyra

Snedfibrighet – Toppbrott – Tjurved

Vresved – Kådved – Vattved

Svampangrepp – Deformation – Insektsskador

Missfärgning – Hanteringsskador – Måttavvikelser.

Kvalitetsklass anges exempelvis som G4-2, där G4 står för att virket synats på alla 4 sidor och 2 är klassen som sträcker sig från 0-4 där 0 är den högre kvalitetsgraden.

Ytterpanel ska hålla mellan klass G4-2 och G4-3. Mellby Garages paneler håller G4-2 eller bättre.

När det gäller konstruktionsvirke för regelstommen ska denna vara G4-0 – G4-2. För att vara helt säker på att reglarna är av god kvalitet skall de vara CE-märkta. Klassningen betyder att reglarna har testats för hållfasthet och reglarna skall då ha en stämpel enligt bilden nedan.

Våra reglar är enbart av CE-märkt konstruktionsvirke av klass C18 eller högre.

Vi garanterar hög kvalitet på virket

I stort sett allt virke vi köper in är från området Värmland och norrut och ca 60 % är från Norrlandsregionen. Men viktigast för dig som kund är att allt virke är klassat och kvalitetskontrollerat och har genomgått bästa behandling för att det ska hålla länge.

Läs gärna mer på Svenskt träs hemsida eller kontakta oss så berättar vi mer om våra material och kvalitetssäkringar.

GarageGarantiervirke