Blågrått garage

Mått: 6.3×8.5m
Byggyta: 53.3 m2
Byggnadshöjd: 2.7 meter
Panel: Stående spårpanel
Taktyp: Sadeltak
Takbeklädnad: Benders Palema, betongplattor, 2-kupig benderit
Garageport: Takskjutport Crawford Smart 42 Trend

Öppna ett liknande garage i vårt ritsystem

Projekt 18702