Slipp skotta snö från taket på ditt garage

Köper du ett Mellbygarage så slipper du skotta snö från taket.

Vintertid i Sverige betyder att det kan falla en hel del snö. Den kan ge upphov till mycket glädje men många skulle gärna slippa att skotta snö. Snörika år skriver tidningarna om byggnadstak som kollapsar och uppmanar oss att skotta snö från taken för att undvika ras och möjliga skador. Med ett Mellbygarage behöver du inte skotta.

Många av er har säkert läst om hustak som kollapsar under det tryck som bildas av snö som lägger sig på taket. Ett snörikt år är rapporterna många om tak som kollapsat. Hur många har inte själva varit ute och skottat sitt tak för att undvika att det rasar in?

Bristande konstruktion vanligaste orsaken

Den vanligaste orsaken till dessa ras är att konstruktionen av tak eller stomme inte uppfyller de krav som ställs enligt svensk bygglagstiftning. Byggnormerna finns där för att de byggnader som uppförs skall vara säkra och klara av de påfrestningar som en byggnad utsätts för just där du bor. Det är många delar i konstruktionen som tillsammans bidrar till att ett garage eller hus klarar dessa påfrestningar och tyvärr är det allt för många byggnader som uppförs där kraven inte uppfylls.

Snözoon och vindlaster

För att byggnaden skall uppfylla kraven i Svensk bygglagstiftning krävs bland annat att man vindstabiliserar garaget för de vindlaster som det kan utsättas för vid storm och kraftiga vindar. Det handlar om laster motsvarande flera ton som en byggnad utsätts för. Sverige är även uppdelat i olika snözooner. En byggnad skall vara konstruerad för att klara de snölaster som kan uppstå i just ditt område under en 50-års period.

Mellby Garage ensamma om skriftlig garanti

Mellby Garage har infört skriftlig byggnormsgaranti på den svenska marknaden. Vi garanterar alltså att den färdiga byggnaden uppfyller de Svenska byggnormerna och kraven enligt svensk bygglagstiftning. Vi har valt att göra detta eftersom ansvaret i bygglagstiftningen tyvärr läggs på kunden. Vi är ensamma om att lämna denna garanti. Att våra garage uppfyller byggnormerna för Sverige innebär också att ditt garage konstrueras för att klara de laster som det kan utsättas för i ditt område. Du behöver alltså inte skotta snö från taket på ditt Mellby Garage.

För dem som köper lösvirkesgarage från snickare eller från leverantörer som inte lämnar byggnormsgaranti så är det bara att fortsätta skotta om man vill vara säker på att garaget inte rasar.

GarageGarantierKonstruktion