Våra bästa knep för bygglov

Har du bestämt dig för att bygga garage? Då gäller det att få igenom ett bygglov. Vi hjälper våra kunder och går ofta in som stöd för kunden i diskussion med bygglovshandläggare. Här delar vi med oss av några viktiga tips för att lyckas.

Om du ska bygga ett garage räknas det som en tillbyggnad eller nybyggnad, och för det måste du i de flesta fall ha bygglov. Bygglovet är alltså en viktig del i planeringen av ett bygge och bland det första att börja med.

Vad säger detaljplanen?

Som ett första steg i garagebygget bör du alltid börja med att kontrollera vad kommunens detaljplan säger; vilka begränsningar och regler som finns för komplementbyggnader (dvs den byggnadskategori som garage tillhör). Här regleras ofta byggyta, byggnadshöjd och totalhöjd, men i vissa kommuner finns områden där även materialval är reglerat. Exempel på det senare kan vara att du måste använda en viss takbeklädnad, paneltyp eller färg på byggnaden. Har du full koll på detta från början blir det enklare att planera bygget.

Utanför detaljplanerat område

Många tror att det är fritt fram att börja bygga om tomten ligger utanför detaljplanerat område. Så är inte fallet, utan du behöver nästa alltid söka bygglov.

Har du en jordbruksfastighet som ligger utanför detaljplanerat område och byggnaden räknas som ekonomibyggnad kan du dock slippa söka bygglov. Likaså kan ett garage av Attefallsstorlek eller en friggebod under vissa förutsättningar uppföras utan bygglov på en tomt utanför detaljplanerat område. Vi rekommenderar att du kontrollerar med din kommun vad som gäller för just din tomt.

Granngodkännande

Om du bygger 4,5 meter eller mer från tomtgränsen krävs inget granngodkännande vilket kan förenkla processen. Skulle du behöva bygga garaget närmare tomtgränsen krävs att grannarna ger sitt godkännande, vilket ombesörjs av kommunen. Se då till att förbereda din berörda granne innan kommunen skickar granngodkännandet. Ta gärna med dig en ritning över garaget och en situationsplan som visar placeringen. Då kan ni diskutera eventuella frågor som grannen kan tänkas ha och reda ut det innan blanketten kommer från kommunen.

När du vet vilka regler som gäller kan du börja utforma ditt garage – något vi gärna hjälper dig med.

Visa projektet vid personligt möte

När du har tagit fram ett garage som du vill bygga är det dags att söka bygglov. Vi vill tipsa om att de flesta kommuner har ”öppet hus” på bygglovsavdelningen en dag i veckan, se öppettider på din kommuns hemsida. Det kan vara en god idé att träffa en bygglovshandläggare och visa ditt projekt och prata igenom det. Då får du en bättre kontakt från start vilket i många fall har haft en positiv påverkan i slutänden.

Lämna in ditt bygglov

I bygglovet ska du ha med bland annat bygglovsritningar, situationsplan, bygglovsansökan, teknisk beskrivning och kontrollplan. Se till att alla delar är med och att uppgifterna stämmer. Köper du ett garage av Mellby Garage kan vi ta fram allt material för bygglovet åt dig. När allt är sammanställt och klart är det dags att lämna in och hålla tummarna för en snabb och smidig process.

Extra krav från kommunen

Inte så sällan begär bygglovshandläggaren in kompletteringar. Det har de rätt att göra, men bara till en viss gräns. En bygglovshandläggare har nämligen inte rätt att ställa särkrav utöver de regler som finns i BBR (Boverkets Byggregler). Om du är tveksam till att det är rimliga krav som ställs kan du alltid be dem redovisa den lagtext som de baserar sina krav på. Kan de inte redovisa gäller alltså inte kravet.

Avslag inte alltid spiken i kistan

Tyvärr händer det att bygglovsansökningar avslås trots att de håller sig inom de regler som anges i detaljplanen. Det kan bero på att bygglovshandläggaren inte tycker att byggnaden passar in eller att handläggaren tolkar reglerna annorlunda. Det behöver dock nödvändigtvis inte betyda slutet för ditt garageprojekt. En enskild bygglovshandläggare har inte rätt att säga nej till ditt projekt, utan bygglovet måste i så fall avslås i byggnadsnämnden som är det beslutsfattande organet. Bygglovshandläggaren kan däremot meddela sin syn på om det finns en möjlighet till att få bygglovet. Du kan alltid gå vidare och få ett nämndbeslut och det är inte ovanligt att nämndens beslut skiljer sig från den enskilde bygglovshandläggarens utlåtande. Skulle du ändå få ett avslag kan du alltid överklaga till Länsstyrelsen om du känner att motiveringen är felaktig eller vill få den prövad.

Vi hjälper ofta kunder med att se hur vi kan ändra utformningen på ett garage för att det skall få bygglov. I vissa fall har bygglovssökande väntat tills den bygglovshandläggare som på vaga grunder nekat deras bygglov har slutat och därefter sökt på nytt och fått en positiv utgång. Det finns många möjligheter och skam den som ger sig

En stark partner

Med vår erfarenhet och vana av bygglovshandläggning kan vi hjälpa dig genom processen och stötta dig om det blir svårt. Vi har med vårt kunnande ofta kunnat hjälpa kunder som fått en trasslig process att få sitt bygglov beviljat.

Som kund hos Mellby Garage kan du alltid få hjälp med ditt bygglov – kontakta oss så berättar vi mer.

BygglovGarage