Bygga parhus

Bygga parhus

Det finns flera anledningar till att bygga ett parhus. Dels blir byggkostnaderna ofta lägre, dels kan du själv välja vem du vill bo granne med. Många väljer även att bygga ett parhus för att sälja eller hyra ut, vilket ger ytterligare ekonomiska fördelar.

Varför bygga parhus?

Många som väljer att bygga ett parhus på en tomt gör det för de ekonomiska fördelarna. Vissa bygger ett hus där de själva vill bo och väljer sedan att hyra ut den andra delen av parhuset. Andra genomför byggnationen av ett parhus med målsättningen att kunna sälja en eller båda enheterna. Du kan även bygga för att sedan hyra ut båda enheterna. Beroende på vilket mål du har med byggnationen, finns det olika parhus att välja bland.

Läs mer: Våra bästa råd för ett billigt husbygge

Bygga parhus för försäljning

Vill du sälja en eller båda enheterna i parhuset måste du ha möjlighet att dela tomten. Detta för att varje del av parhuset ska kunna få en egen tomt. Om du bara har en tomt, med två bostäder på, blir det en av bostäderna som äger tomten och den andra har sin bostad på så kallad ofri grund. Det drar ner värdet på den bostad som står på ofri grund. Det kan även påverka bankens vilja att ge bolån till de som ska köpa en bostad på ofri grund.

Det här bör du tänka på

  • Kontakta din kommun för att se i detaljplanen om det går att dela upp tomten i två delar och bilda en egen fastighet för respektive bostad.
  • Undersök minsta tillåtna tomtstorlek. Om tomten är på 1200 kvm, och minsta tillåtna tomtstorlek är 1000 kvm, kan du inte dela upp tomten på så sätt att varje del i parhuset får en egen tomt.
  • Kontrollera eventuella krav gällande att en bostad inte får ligga närmare tomtgränsen än ett visst antal meter. Om du då delar tomten genom huskroppen, där de två enheterna möts, hamnar bostäderna för nära tomtgränsen. Undersök i så fall om din kommun kan ge dispens för detta plankrav vid byggnation av parhus.

Utöver detta kan det finns andra krav i detaljplanen som hindrar byggnationen av ett parhus. Det kan till exempel handla om typ av tillåtna bostäder eller begränsning av byggyta i förhållande till tomtyta. Kontakta din kommuns bygglovsavdelning för att undersöka om byggnation av parhus är lämplig på din tomt.

Bygga parhus för uthyrning

Om du ska bygga parhus för att skapa en inkomst i form av hyresintäkter kan du välja att bo i den ena bostaden och hyra ut den andra. Du kan även hyra ut båda bostäderna. I dessa båda fall krävs inte att du delar upp tomten i två olika fastigheter. Kontakta din kommun för att ta reda på vilken typ av bostad som är tillåten att bygga på din tomt och om det finns hinder för att skapa hyresbostäder.

Sammanfattningsvis

Det är alltså viktigt att du vet vad ditt mål är med att bygga ett parhus. Du måste även ta kontakt med bygglovsavdelningen i din kommun för att säkerställa att din målsättning är förenlig med detaljplanen.

Mellby Home låter dig utforma ett parhus som passar dina ändamål. Du kan själv rita upp det i vår ritsystem och få ett pris direkt i systemet – eller så väljer du ett av våra exempelhus. Vill du istället ha vår hjälp att utforma ert parhus? Tveka inte att höra av dig till oss, så hjälper vi dig att ta fram ditt perfekta parhus.

Läs mer: Garage med lägenhet – en lönsam trend