Våra bästa råd för ett billigt husbygge

Det som de flesta oroar sig över är oförutsedda utgifter och hur man ska kunna bygga ett bra hus till ett rimligt pris. Vad ska man då tänka på för att bygga ett bra hus till bästa pris? Här har vi samlat våra bästa råd som kan göra stor skillnad i din husbudget.

Rätt tomt gör byggandet billigt

När du letar efter en tomt att bygga på ska du fundera över tomtens förutsättningar och om det kan uppkomma fördyrande extrakostnader. En plan tomt på rätt mark ger lägre byggkostnader. Det är alltid billigare att gjuta grund på en slät tomt och ett suterränghus blir dyrare per kvadratmeter än ett hus på plan platta. Du bör även undersöka markförhållandena; finns det bergsknallar som behöver sprängas eller är marken dålig så att det behöver omfattande schaktning eller behöver byggnader pålas? Kontrollera detta med din kommun och rådfråga gärna en lokal markfirma. De brukar ha koll om de gjort något tidigare projekt i närheten av din tomt. För att vara helt säker på markförhållandena kan du göra en geoteknisk undersökning.

Anslutning i tomtgräns

För att få in el och vatten ska du ha en anslutningspunkt för detta. För vissa tomter är det förberett med anslutning i tomtgräns. Finns inte det måste du kontakta respektive leverantör för att få ett pris på att dra fram det. Från anslutningspunkt i tomtgräns behöver du också få pris på hur mycket det kostar att dra dem vidare från anslutning till ditt planerade hus. Fundera även över vilka övriga anslutningar som kan tillkomma, exempelvis avlopp, fiber och dagvatten. För att få reda på priser kontaktar du respektive leverantör.

Planera huset för billigare byggnad

När det kommer till att utforma huset på din tomt finns det stora besparingar att göra beroende på hur du planerar huset. Det är mycket billigare att bygga en rak byggnad än att bygga i vinkel. Takkupor är också något som kan vara en snygg detalj på ditt hus men som fördyrar din byggnad. Planera ditt hus så att rördragningar för vatten och avlopp blir så korta som möjligt. Lägg gärna kök, badrum och tvättstuga så nära varandra som möjligt för att minska rördragningen och på så sätt få en billigare byggnation. 

Isolera optimalt istället för maximalt 

Det råder lite av en isoleringshysteri i husbranschen. Ofta pratar man bara om väggtjocklek och försöker överträffa sina konkurrenter genom att ha tjockare väggar. Mer isolerade väggar kräver grövre reglar för att ge plats åt isoleringen. Tjockare väggar medför att du förlorar golvyta och det är inte säkert att du räknar hem den lilla energibesparingen under din livstid. För att klara de hårda energikrav som har satts upp i vår bygglagstiftning måste din byggnad klara gällande energiberäkning. Denna kalkyl är kraftigt beroende på vad du har för värmesystem. Har du exempelvis bergvärme behöver du inte alls lika mycket isolering som om du istället väljer en frånluftsvärmepump. Var noga med att optimera isoleringstjocklek utifrån den uppvärmningslösning du har istället för att maximera isoleringen och förlora golvyta och betala mer för ditt hus. Vill du ha hjälp med hur du skall tänka gällande isolering? Läs mer om energireglerna eller kontakta oss så guidar vi dig.

Välj ytskikt som passar plånboken

När det kommer till ytskikt är valen nästan oändliga. Du kan skapa väldigt snygga lösningar som är förhållandevis billiga genom att tänka smart. Badrum är ett exempel på rum där ytskiktet kan bli väldigt dyrt. I stället för att helkakla badrummet kan man lägga klinker på golvet och måla väggarna med våtrumsfärg. Det kan ge ett mjukare intryck och du kan då även enklare hänga upp saker på dina väggar.

Våtrumsmattor har också utvecklats mycket när det gäller utformning och estetik. De är inte bara mycket billigare än klinker, de kräver också mindre underarbete. Har du en mindre toalett och vill ha dusch i denna kan du investera i en duschkabin. Då är duschkabinen ett eget våtrum och du behöver inte våtrumsskydda väggarna. Du kan i så fall exempelvis lägga klinker på golvet och sätta panel, panelskivor eller en våtrumstapet på vanlig gips på väggarna. Det sparar du en hel del pengar på och kan få en väldigt snygg toalett med dusch.

Spara pengar med få byggtimmar

Hantverkskostnaderna är en stor budgetpost vid själva bygget. Ett lösvirkeshus som byggs av snickare ska inte vara billigare än ett liknande prefabricerat hus – då är det något som är fel.

Med vårt blocksystem går resningen av husskalet på cirka en tredjedel av tiden jämfört med byggnation av lösvirkeshus. Det är allt fler som tar tjänstledigt för att bygga sitt hus själv. Det kan du spara mycket pengar på. Med Mellby Hus blocksystem går det snabbare och du får en byggnad som är rätt konstruerad och uppfyller alla krav enligt svensk bygglagstiftning.

Glöm inte att kräva garantier

Ett husprojekt kostar oftast mer än en bil – ändå är vi i regel sämre på att ställa krav på garantier vid husbygget än när det gäller ett bilköp.

Var noga med att få skriftliga garantier på att ditt färdiga hus kommer att uppfylla gällande krav enligt svensk bygglagstiftning. Utan den garantin är det du som byggherre som bär ansvaret för att huset är rätt konstruerat. Det hjälper inte att anlita en kontrollansvarig, du är ändå ytterst ansvarig.

Mellby Hus lämnar alltid 10 års garanti

Garantitider är en annan faktor som man ska väga in i totalkostnaden för ett hus. Får du korta garantitider löper du en stor risk att tvingas till reparationsavgifter eller bekosta att material byts ut inom bara några år. Många byggföretag och husleverantörer anger 10 års garantitid och hänvisar till ABM 07. Det är missvisande information. ABM 07 ger endast en garantitid på 5 år. Därefter gäller en ansvarstid på 5 år. Under ansvarstiden åligger det köparen att påvisa att felet är väsentligt och att säljaren varit vårdslös.

Mellby Hus lämnar en egen 10 års garanti på allt ingående material. Många av materialen vi levererar har även längre garantitid från leverantören men vi lämnar alltså minst 10 års garanti på alla produkter för din trygghet.

Läs mer om våra garantier här och tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller vill veta mer.

1-planshus2-planshusEkonomiEnergiGarantier